Jobb Metallurg

Jobb Metallurg en vetenskaplig utmaning

Få om någon ingenjörsvetenskap erbjuder en så spännande och omväxlande miljö som just inom metallurgin. För den som söker jobb metallurg så ligger framtiden för dess fötter.

Läran om att framställa metaller, metallurgi är en vetenskap som ställer höga krav på dess utövare. Det är en högteknologisk disciplin samtidigt som den ställer krav på mångsidighet och ett god förmåga i vetenskaplig metodik.

Olika metoder för framställning

Det finns en rad olika metoder för att framställa metaller. Vi på Scanarc har en rad egna innovationer som vi arbetat med och mot industrin, sådana kan nämnas vara Ironarc, vilken är en metod för att framställa stål på ett energieffektivt sätt.

En annan metod är Arcfume som är ett effektivt sätt att reducera och framställa metaller från slaggprodukter och avfallsmaterial. För den som söker jobb metallurg så är Scanarc ett företag som går i täten för den nya tidens metoder att bedriva näringsverksamhet inom det traditionella bergsmannaområdet

En metallurg förväntas ha både övergripande och specialkunskap. Ni ska känna till de övergripande framställningsmetoderna samtidigt som ni har inriktat er på en särskild del. Men för en duktig metallurg är fortbildningen en ständigt pågående process, då kan ett företag som Scanarc erbjuda utmärkta sådana förutsättningar.

Gamla anor

Människan har arbetat med metaller sedan järnåldern. Metaller har sedan dess varit en viktig beståndsdel när vi har skapat och utvecklat våra kulturer. Från järn, stål och andra metaller har människan hela tiden varit i rörelse när det kommer till evolution och utveckling. Genom metallerna har vi skapat välstånd och gjort framsteg.

I dag är Metallurgi en högteknologisk vetenskap som arbetar mot ett mycket stort fält inom näringslivet. I Sverige har denna industri varit en betydande del av navet i skapandet av de folkhem som började ta form för 80 år sedan. Stål och järnindustrin är tillsammans med skogen

Vill du läsa mer om vår rekrytering, klicka här!

Jobb Metallurg