Jobb ingenjör

Jobb ingenjör hos Scanarc erbjuder utmaningar

Ingenjörsbegreppet är brett, det finns många olika discipliner. Men en av de äldsta är det inom den klassiska bergsmannaområdet. För jobb ingenjör inom metallurgi så finns det stora möjligheter till personlig utveckling och självförverkligande.

Scanarc är ett högteknologiskt företag som verkar inom metallindustrin. Huvudkontoret och försöksanläggningen ligger i Hofors, ett litet industrisamhälle mellan Gävle och Falun. Här arbetar vi med innovationer för att göra metall och stålindustrin i Sverige och världen mer miljömässigt hållbar och ekonomiskt lönsam.

Två av våra mest betydande innovationer är Arcfume och Scanarc. Det förstnämnda är en metod att reducera slaggprodukter från metallindustrin och ta fram metaller därifrån. Metoden bygger på att vi med upphettat slagg, till exempel kol eller koks smälter slaggen. Därifrån kan sedan metaller utvinnas genom att de antingen blir till gas eller sjunker mot botten.

En ny metod för stålindustrin

Ironarc är en metod att spara in på energianvändningen inom stålindustrin. Det är ett alternativ till de traditionella masugnarna. Med denna metod så används en plasmateknologi vilket reducerar energianvändningen med omkring 50 procent.

Vi på Scanarc har ett vetenskapligt uppställt mål att med Ironarcmetoden kunna i ett globalt sammanhang kunna minska den totala förbrukningen av energi inom stålindustrin med samma nämnda mängd. Detta skulle innebära radikala förändringar. Tänk vilka möjligheter för dig som söker en framtid jobb ingenjör.

Stål och metallindustrin är av tradition energislukande. Med en sådan metod skulle användningen av fossila bränslen radikalt kunna minskas och hela processen blir mer ekologiskt hållbar, dessutom sparar företaget enorma summor. För den som söker en spännande utmaning inom ingenjörsvetenskapen så är detta rätt plats.

Ett utmärkt tillfälle

Vi på Scanarc erbjuder unga ingenjörer med framåtanda och en spirande vetgirighet en plattform att få utveckla sig själv och samtidigt vara del av en verksamhet som just nu vinner internationell uppmärksamhet.

Vill du läsa mer om vår rekrytering, klicka här!

Jobb ingenjör