Iron Arc

Iron Arc

Framtidens järnframställning är allt mer inriktad på energibesparing. Med Ironarc så sparar ni nästan 500 gigawatt med elektricitet i jämförelse med de traditionella masugnarna. Vi på Scanarc hjälper stålindustrin att hitta nya vägar mot att bli allt mer konkurrenskraftiga i framtiden.
Energiförbrukningen är ett av stålindustrins stora gissel. En enorm pengaslukare som hela tiden påverkar resultatet. Därtill bör det också nämnas den politiska diskussion som pågår och ställer allt hårdare krav på näringslivet att vara allt mer försiktiga i sin energiförbrukning.

Modern teknologi med IronArc

Ironarc är baserat på plasmateknologi och överför värmeenergi till elektrisk energi och som bärs av en mycket varm gas. På det sättet minskas behovet av kol och därmed får vi mycket gynnsamma miljöeffekter. På sikt skulle Ironarc teknologin kunna innebära en halvering av utsläpp av koldioxid inom stålindustrin.

Vi lever och verkar i ett tidevarv då industrin ska ta ansvar för miljön och dessutom vara initiativtagare till att framsteg hela tiden görs på det området. Stålindustrin är en näring som traditionellt varit mycket energislukande.

Slå hål på fördomar

Men det är en fördom att stålindustrin inte gör något för att förbättra sina miljöresultat. Snarare tvärtom faktiskt, intresset är stort för Ironarc bland de stora företag som verkar inom stålindustrin. Med Scanarc:s nya metod Ironarc så vi inom en snar framtid omvandla stålindustrin från att vara en energislukande till att bli ledande när det kommer till initiativ kring hållbar utveckling.

Därtill ska också nämnas de ekonomiska fördelar metoden skulle innebära. Plötsligt så kommer hela processen inom stålframställning och produktion att bli betydligt billigare. Det kommer att stärka företagen på både kort och lång sikt.

Vi på Scanarc är ett teknikföretag som arbetar för att bistå stål och metallindustrin. Vårt uppdrag är att hjälpa er att spara pengar och utveckla verksamheten så den blir mer hållbar i ett miljöperspektiv. Vår forskning har gett oss mycket uppmärksamhet på senare tid och vi är stolta över våra innovationer.

Ironarc