Arcfume

Arcfume effektivt vid utvinning av metaller

Arcfume är en metod för att utvinna metaller ur avfall från metallindustrin. Scanarc är ett spetsföretag som bistår metallindustrin med att utvinna metaller från industriellt avfall. I våra lokaler i Hofors har vi en högteknologisk anläggning för att hjälpa alla företag inom bergs eller gruvindustrin.

En viktig frågeställning vid utvinning av metall ur oxidiska material är vilka beståndsdelar som kan bilda material, och vilka som blir till slagg. Med en högeffektiv metod som Arcfume så kan vi på Scanarc effektivisera detta.

Arcfume är egentligen en ganska logisk och elementär metod. Genom att upphetta materialen så kan man sedan utvinna metallerna. Vissa kommer att omvandlas till en gas medan andra blir tyngre än slaggen och sjunker till botten av slaggbadet.

Så går det till

Först upphettas ett slaggbad med slagg. Därefter tillsätts materialet som ska reduceras. Reduktionsmaterialet består oftast av kol eller koks. Det material som ska utvinnas tillsätts med ett konstant flöde, ungefär som när du ska röra samman en klassisk pannkakssmet.

Viktigt är också att Arcfume-processen av sin natur är en grundidé, men den måste alltid anpassas efter våra kunders behov och arbetsområden. Därför gör vi på Scanarc väldigt noggranna tester så att Arcfumeprocessen fungerar för er innan en anläggning installeras.

Zink och bly är två metaller som är ganska enkla att urskilja genom Arcfume metoden.

En lång historia

Den svenska gruvnäringen har mycket långa anor. Ända sedan det första årtusendet har det brutits malmer i kommersiellt syfte, framförallt i Bergslagen. Och under 1700-talet tog den svensk bergindustrin detta till nya nivåer när arbetskraft importerade framförallt från Flandern med de kunniga Vallonerna.

I dag är den svenska bergs och metallindustrin vital och levande. Scanarc är ett företag som verkar för att understödja och bistå denna för vårt lands ekonomi så viktiga näring.

Läs mer om ScanArc´s historia, klicka här!

Arcfume